Sora, Hiekka, Multa, Täytemaa, Kauhajoki, Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa | PNS.fi

Toimiala

Kuljetusliike Kauhajoki, Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa

Tuotteet ja palvelut

Soraa, hiekkaa, multaa, täytemaata, sorat, hiekat, mullat, täytemaat, maa-aineskuljetus, maa-aineskuljetukset, kiviaineskuljetus, kiviaineskuljetukset