Päihdekuntoutus, Päihdehoito, Päihdekuntoutujan asumispalvelu, Juva, Sulkava, Etelä-Savo | PNS.fi

Toimiala

Hoitokoti Sulkava, Etelä-Savo

Tuotteet ja palvelut

Päihdekuntoutujien asumispalvelut, päihdeongelmaisen hoivakoti, päihdeongelmaisten hoitokoti, palveluasunto päihdekuntoutujalle, palveluasuminen päihdekuntoutujille, hoivapalvelut