Ohjelmistokehitys, Espoo | PNS.fi

Toimiala

ohjelmistokehitys

Tuotteet ja palvelut

testaus, silk, laadunvarmistus, Borland, Micro Focus, laadunhallinta, parhaat käytännöt, CMMI, suorituskykytestaus, quality assurance, portfolio management, prosessikonsultointi, change management, software control, IRQA, ketterä testaus, ohjelmistosuunnittelu, vaatimusten hallinta, konfiguraationhallinta