Kannon jyrsintä, Kantojyrsintä, Pihapuun kaato, Karkkila, Salo | PNS.fi

Toimiala

Kantojen jyrsintä Karkkila, Salo

Tuotteet ja palvelut

Kantojen jyrsinnät, kantojen jyrsintää, kantojyrsin, kantojen poistot, kannon jyrsiminen, kannon poistaminen, pihapuiden kaadot, ongelmapuun kaato, ongelmapuiden kaadot, puunkaato, puiden halkaisu halkomakoneella, tonttien raivaus, tonttihakkuu, myrskytuhoraivaus, maisemointihakkuu, raivaussahatyöt, taimikon raivaus