Jätehuolto, Kierrätys, Jätteidenkäsittelyjärjestelmä, Helsinki, Vantaa | PNS.fi

Toimiala

Jätehuoltoa Vantaa

Tuotteet ja palvelut

Jätteiden kierrätystä, jätteiden kierrätysjärjestelmä, jätehuollon teknologia, jätteenkäsittelyteknologia, putkikeräysjärjestelmä, biojäte, kartonkijäte, paperijäte, sekajäte, energiajäte, jätteiden jatkokäsittely