Murske, Sepeli, Hiekka, Multa, Juankoski, Kaavi, Nurmes, Rautavaara | PNS.fi

Toimiala

Maa-ainestoimitus Juankoski, Kaavi, Nurmes, Rautavaara

Tuotteet ja palvelut

Murskeet, sepelit, hiekat, mullat, sorat, sora, soraa, multaa, hiekkaa, sepeliä, mursketta, pohjatyöt, kaivutyöt, kiviaineskuljetus, kiviaineskuljetukset