Sora, Murske, Hiekka, Sepeli, Somero, Kuorike, Multa, Nokia, Tampere | PNS.fi

Toimiala

Maa-ainestoimitus Nokia, Tampere

Tuotteet ja palvelut

Sorat, murskeet, hiekat, sepelit, somerot, kuorikkeet, mullat, soraa, mursketta, hiekkaa, sepeliä, someroa, kuoriketta, multaa