Kannon jyrsintä, Kannon poisto, Pihapuun kaato, Orivesi, Tampere | PNS.fi

Toimiala

Kantojen jyrsintä Orivesi, Tampere

Tuotteet ja palvelut

Kantojen jyrsinnät, kantojen jyrsintää, kantojyrsin, kantojen poistot, kannon jyrsiminen, kannon poistaminen, pihapuiden kaadot, ongelmapuun kaato, ongelmapuiden kaadot, istutukset, leikkaukset, tuennat, suorat kaadot, erikoiskaadot, kiipeillenkaadot, nostolavakaadot, myrskytuhojen raivaus, kantojen jyrsinnät, risujen kuljetus, puiden poiskuljetukset, taimikoiden hoito, nuorten metsien hoito, taimikoiden raivaus, nuorten metsien perkaus, tonttien raivaukset, maisemanhoitotyöt