Sora, Murske, Sepeli, Hiekka, Multa, Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi | PNS.fi

Toimiala

Maa-ainestoimitus Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi

Tuotteet ja palvelut

Soraa, mursketta, sepeliä, hiekkaa, multaa, sorat, murskeet, sepelit, hiekat, mullat, maa-ainestoimitukset, hiekoitus, hiekoitukset, auraus, auraukset, kalkitus, kalkitukset