Painotuotteen jälkikäsittely, Nidontapalvelu, Stiftauspalvelu, Tampere, Turku, Helsinki | PNS.fi

Toimiala

Graafisen alan palvelu Tampere, Turku, Helsinki

Tuotteet ja palvelut

Graafisen alan alihankkija, painotuotannon alihankintatyöt, painotuotteiden jälkikäsittelyt, arkkien taitto, nidonta, stiftaus