Hiekka, Murske, Sepeli, Kiviainesten seulonta, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo, Pukkila | PNS.fi

Toimiala

Maa-ainestoimitus Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo, Pukkila

Tuotteet ja palvelut

Hiekkaa, mursketta, sepeliä, hiekat, murskeet, sepelit, kiviainesten seulontaa, kiviaineksen seulonnat, tien sorastus, teiden sorastukset